Έπιπλα Γενικά

2
Κωνσταντινουπόλεως 5, Μυτιλήνη 811 32
Τηλέφωνο
2251046165
7
6ο Χλμ. Μυρίνας - Αεροδρομίου, Ψύλλοι Κορνού, Λήμνος
Τηλέφωνο
2254061940