Έπιπλα Γενικά

2
Κωνσταντινουπόλεως 5, Μυτιλήνη 811 32
Τηλέφωνο