Φαρμακεία

1
Πολίχνιτος , Λέσβος
Τηλέφωνο
2252041314
2
Φιλία, Καλλονή, Λέσβος
Τηλέφωνο
2253098402
3
Πλωμάρι, Λέσβος
Τηλέφωνο
2252031006
4
Καβέτσου 8, Μυτιλήνη
Τηλέφωνο
2251022113
5
Άγρα. Λέσβος
Τηλέφωνο
2253095502
6
Πλωμάρι, Λέσβος
Τηλέφωνο
2252032266
8
Κυδά 72, Μύρινα, Λήμνος
Τηλέφωνο
2254022500
9
Κεραμεία, Λέσβος
Τηλέφωνο
2251093629
Μούδρος, Μούδρος, 81401
Τηλέφωνο
2254071074, 2254071034
Μούδρος, Λήμνος
Τηλέφωνο
2254071173