Φαρμακεία

1
Πολίχνιτος , Λέσβος
Τηλέφωνο
2
Φιλία, Καλλονή, Λέσβος
Τηλέφωνο
4
Καβέτσου 8, Μυτιλήνη
Τηλέφωνο
8
Κυδά 72, Μύρινα, Λήμνος
Τηλέφωνο
Μούδρος, Λήμνος
Τηλέφωνο