Λογοπεδικοί - Λογοθεραπευτές

4
Άγιος Νεκτάριος, Καλλονή, Λέσβος (πλησίον πρώην Εφορίας)
Τηλέφωνο