Παθολόγοι

1
Καβέτσου 10, Μυτιλήνη
Τηλέφωνο
2251024846
2
Γαροφαλλίδη 20, Μύρινα, Λήμνος
Τηλέφωνο
2254020333
3
Μητροπόλεως 9, Ένταντι ΙΚΑ, Μύρινα, Λήμνος
Τηλέφωνο
2254110018
4
1) Γαρουφαλλίδου 14, Λήμνος, 2) Κοντοπούλι, Λήμνος
Τηλέφωνο
2254020011, 2254041818
5
Ηλία Ηλίου 5, Μυτιλήνη
Τηλέφωνο
2251041313