Παθολόγοι

1
Καβέτσου 10, Μυτιλήνη
Τηλέφωνο
2
Γαροφαλλίδη 20, Μύρινα, Λήμνος
Τηλέφωνο
3
Σμύρνης 7, Μυτιλήνη, 81100
Τηλέφωνο
4
Μητροπόλεως 9, Ένταντι ΙΚΑ, Μύρινα, Λήμνος
Τηλέφωνο
5
1) Γαρουφαλλίδου 14, Λήμνος, 2) Κοντοπούλι, Λήμνος
Τηλέφωνο
6
Ηλία Ηλίου 5, Μυτιλήνη
Τηλέφωνο