Ξενοδοχεία

6
Καβάκι Πέτρας, Πέτρα, Λέσβος
Τηλέφωνο
9
4ο Χλμ. Μυτιλήνης - Καλονής, Μυτιλήνη
Τηλέφωνο
Π. Κουντουριώτη 31, Προκυμαία Μυτιλήνης, Μυτιλήνη
Τηλέφωνο
Θεοφράστου 12, Σκάλα Ερεσού, Λέσβος
Τηλέφωνο